Strona Główna

Prywatna Praktyka Terapeutyczno – Edukacyjna Daniel Sapiński

Kętrzyn

Tel. 692 – 838 – 407

www.szukaj-rozwiazan.pl

e-mail: kontakt@szukaj-rozwiazan.pl

Nazywam się Daniel Sapiński. Od stycznia 2010r prowadzę jednoosobową działalność terapeutyczno-edukacyjną. Przedmiotem mojej działalności jest prowadzenie terapii i edukacji w zakresie uzależnień, oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Prowadzę zajęcia grupowe (głównie programy autorskie), oraz konsultacje indywidualne.

Od 2009 r. na stałe współpracuję z Poradnią Leczenia Uzależnień w Kętrzynie jako terapeuta uzależnień. Współpracuję i utrzymuję kontakt z Zakładami Karnymi, Ośrodkami Pomocy Społecznej, Ośrodkami Terapii Uzależnień, terapeutami, psychologami, pedagogami, lekarzami, kuratorami itp. Ciągle uczestniczę w szkoleniach i podnoszę swoje kwalifikacje.

Moja oferta to:

Konsultacje i porady indywidualne:

  • Dla osób uzależnionych od alkoholu i/lub innych substancji psychoaktywnych;
  • Dla osób uzależnionych od hazardu
  • Dla rodzin osób uzależnionych od alkoholu i/lub innych substancji psychoaktywnych;
  • Dla osób współuzależnionych;
  • Dla osób doświadczających przemocy w rodzinie;
  • Dla osób stosujących przemoc w rodzinie;
  • Dla osób dotkniętych innymi przejawami patologii społecznych.

Prowadzenie zajęć grupowych:

  • Dla osób uzależnionych od alkoholu i/lub innych substancji psychoaktywnych;
  • Dla osób współuzależnionych;
  • Dla osób doświadczających przemocy w rodzinie;

 

Więcej informacji:

Daniel Sapiński

Tel. 692 – 838 – 407

www.szukaj-rozwiazan.pl

e-mail: kontakt@szukaj-rozwiazan.pl

 

ZAPRASZAM DO WSPÓŁPRACY